วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

หน้าหลัก

                                         

                                                            ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกขยะรีไซเคิล
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

ขยะรีไซเคิล

ประโยชน์ของการนำขยะมารีไซเคิล
        ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน ในแต่ละวันมีของเหลือทิ้งเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก จนดูประหนึ่งว่าสักวันอาจจะเกิดการขยะล้นโลกก็เป็นได้ ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกำจัดขยะที่แตกต่างกัน บ้างฝังกลบ บ้างเผากำจัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้แทบทั้งสิ้น ยิ่งในขยะที่มีสารพิษปลอมปนอยู่อาจจะถึงขั้นไปเช่าพื้นที่ในประเทศด้อยพัฒนา เพื่อฝังกลบขยะกันเลยทีเดียว ขยะบางประเภทก็สร้างปัญหาให้มนุษย์ และโลกในระยะยาวเพราะไม่สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ต้องใช้ เวลานานนับร้อยนับพันปีเพื่อการย่อยสลายเช่นพวกพลาสติกต่างๆ
กระแสการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าเกี่ยวกับการรีไซเคิล-รียูส ตื่นตัวอย่างเต็มที่พร้อมๆกับเรื่องราวของความน่าสะพรึงกลัวของสภาวะโลกร้อน ซึ่งต้นตอปัญหามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั้นเอง ดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ถูกสำหรับทางออกของสภาวะโลกร้อน ที่เหตุประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของตัวเราเอง หลายสิ่งหลายอย่างที่เรากินใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเราสามารถใช้ให้มีคุณค่า มากกว่าพฤติกรรมเดิมๆทั้งขวดน้ำพลาสติก กล่องนม บรรจุภัณฑ์ต่างๆ สามารถนำมารีไซเคิลได้แทบทั้งสิ้น
        รี ไซเคิล (Recycle) เป็นการนำเศษวัสดุของเหลือกินเหลือใช้มาแปรรูปใหม่เพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ และนำกลับมาใช้ใหม่
       กระดาษ
อย่างแรกสุดคือกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นคนวัยเรียนวัยทำงาน ก็ต้องใช้กระดาษกันทั้งนั้นบ้างพิมพ์รายงานส่งอาจารย์หรือต้องทำรายงานส่ง หัวหน้า หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่กับบ้านชีวิตก็ยังคงต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษใน รูปแบบต่างๆ ทั้งการอ่านหนังสือพิมพ์-นิตยสาร หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทต่างๆ ซองจดหมาย ใบปลิว ใบโฆษณา จิปาถะล้วนแต่ทำมาจากกระดาษโดยส่วนใหญ่เศษกระดาษเหล่านี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน เราก็ทิ้งมันไปอย่างไม่แยแส
      การรีไซเคิลกระดาษ เพื่อนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษใหม่นั้นสามารถทำได้โดยการกำจัด หมึกที่ปนเปื้อนออกไปแล้วจึงนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษใหม่ ซึ่งจำต้องอาศัยต้นทุนและเยื่อกระดาษที่ได้ก็มีคุณภาพที่ลดลง
     การใช้น้ำอย่างรู้ค่า น้ำที่เหลือจากการล้างจานในน้ำสุดท้ายที่ไม่มีสารเคมี ตกค้างมากนักสามารถ นำมา ใช้รดน้ำต้นไม้ได้ หรือในวันฝนตก ลองหาตุ่มเล็กๆหรือกะละมังมารองน้ำฝนดูในชนบทยังมีบางทีบางแห่งที่ ยังนิยมดื่มน้ำฝนกันอยู่ ในขณะที่เขตอุตสาหกรรมไม่สามารถนำน้ำฝนมาบริโภคได้ เนื่องจากอาจจะมีสารตกค้างจากชั้นบรรยากาศ
     การรีไซเคิล-รียูสถือเป็นการกระตุกกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันในธรรมชาติโดย ถ้อยทีถ้อยอาศัยและเราในฐานะของปัจเจกชนผู้เป็นส่วนย่อยที่สุดในสังคมถือได้ ว่าเป็นจุดเริ่มที่สำคัญของกระบวนการ เริ่มกันเสียตั้งแต่วันนี้ แล้วจะรู้ว่ามนุษย์เราสามารถทำได้มากกว่าการใช้แล้วทิ้ง

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ขยะรีไซเคิล


ผลิตภัณฑ์ที่ทำขยะรีไซเคิล
 ขยะ สิ่งแวดล้อมที่มีแต่มลภาวะปัญหาครอบครัว ยาเสพติด อาชญากรรมฯลฯ ซึ่งเรารู้กันดีว่า ต้นตอของทุกปัญหาที่แออัดอยู่ในชุมชนนั้นๆ คือ ‘ความยากจน’  จากประสบการณ์ในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของเปรมวดี  แก้วบุรี ในฐานะครูฝึกอาชีพให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนแออัด
ผ่านองค์การพัฒนาเอกชน มีความรู้และทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากขยะรีไซเคิล เธอจึงมองเห็นโอกาสจาก
งานที่เธอคลุกคลี ทำมาต่อยอดเป็นว่าที่กิจการเพื่อสังคม ภายใต้กลุ่ม   ชุมชนพิทักษ์โลก

  


แนวคิดของเธอคือการชักชวนกลุ่มแม่บ้านที่ว่างงานในชุมชนแออัดมาเรียนรู้วิธีสร้างงานหัตถกรรมในรูปแบบที่เธอออกแบบขึ้น โดยใช้วัสดุจากขยะในชุมชนนั้นๆ เอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาจากขยะแห้งจำพวกกระดาษ กระสอบ ถุงพลาสติก และซองบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นขยะจำนวนมากถึง 25% ในชุมชน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ เธอก็จะเป็นผู้หาช่องทางจัดจำหน่ายทั้งตลาดในและต่างประเทศ รวมไปถึงร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน เช่น ร้าน eco shop หรืองานไทย คราฟท์รายได้ที่เข้ามาจะนำมาตอบแทนกลุ่มแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในลักษณะค่าจ้างอย่างเป็นธรรม อีกส่วนนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมแผนการตลาดต่อไป ซึ่งรายได้ที่เหล่าแม่บ้านได้รับนี้ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้ในทางหนึ่ง เพราะรายได้ที่แน่นอนจะช่วยให้กลุ่มแม่บ้านไม่ต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบ ที่เป็นวงจรอุบาทว์
แห่งความยากจน และกิจการนี้ ยังสามารถช่วยลดขยะในชุมชนได้อีก
       เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากความโดดเด่นและแปลกใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเรา ทั้งในด้านรูปแบบ และลักษณะที่คุณสมบัติเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์ซึ่งทำมาจากกระดาษ กระสอบ พลาสติก และซองบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ ซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่คงทน และความสวยงามที่เกิดจากลวดลายในตัวของ
มันเอง ทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกัน เป็นสินค้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกลูกค้าส่วนใหญ่ เวลาได้เห็นสินค้าของเราจะตะลึงและสงสัย เพราะนึกไม่ถึงว่า
เราจะสามารถนำขยะมาทำเป็นสินค้าแบบนี้ได้” เปรมวดีเล่าจากประสบการณ์ที่
ลูกค้าเดาว่า สินค้าของเธอทำมาจากเปลือกหอย!
 เมื่อขยะ ช่วยให้คนในชุมชนแออัดได้ขยับขยายชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า แม้เพียงเล็กน้อย ก็ดีกว่าการนิ่งดูดายโดยไม่ทำอะไรเลย

ภาพผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขยะรีไซเคิล


วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขยะรีไซเคิล

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
- เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนในเรื่องการคัดแยกขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะ มาตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
- เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน

อุปกรณ์
- เครื่องชั่ง
- สถานที่เก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิล
- สมุดคู่ฝากและเอกสารบัญชี
      

ขยะรีไซเคิล

ขยะรีไซเคิล (อังกฤษ: Recycle) เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้ รีไซเคิลมีความหมายต่างจาก รียูส (Reuse) ซึ่งหมายถึง การนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรสภาพใดๆทั้งสิ้น
ในความเข้าใจของคนบางกลุ่มนั้น การรีไซเคิลยังหมายถึง การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ขวดน้ำพลาสติก หากนำมาใช้ใส่น้ำอีกครั้งเป็น การรียูส์ (reuse) แต่ถ้านำเอาขวดนำพลาสติกมาตัดให้เป็นกระป๋อง แล้วนำไปใช้ตัดดินบรรจุในถุง หรือนำขวดพลาสติดมาตัดครึ่ง เป็นแจกันใส่ดอกไม้ หรือเป็นที่ใส่ปากกา มักถูกเรียกว่าเป็นการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก                                     

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สมาชิกในกลุ่ม

1 ด.ญ. รัตรนาภรณ์    มากเกื้อ

ชื่อเล่น กิ่ง

อายุ 14 ปี

ส่วนสูง  168

น้ำหนัก 57

 2 ด.ญ. ปิยะวรรณ เหรียญไกร

ชื่อเล่น  เมย์

อายุ 14 ปี

ส่วนสูง 160

น้ำหนัก52